Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

7Մ.
Trijst_vien_paz12.png
 
\(KM\) և \(LN\) ուղղահայաց հատվածները հատվում են \(P\) ընդհանուր կետում: 
Որքա՞ն են \(N\) և \(K\) անկյունների մեծությունները, եթե \(L\)\(=\)25° և
\(M\)\(=\)65°:
 
Նկատի ունեցիր, որ գծագիրը ճշգրիտ չէ:
                                        
1. Հատվածները կիսվում են, հետևաբար՝ \(KP\)\(=\)\(=\) \(LP\),
  \(=\) \(MPL\), քանի որ ուղիղները ուղղահայաց են, և երկու անկյունն էլ հավասար են °-ի:
Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի՝ \(KPN\) և \(MPL\) եռանկյունները հավասար են:
 
2. Հավասար եռանկյուններում համապատասխան անկյունները հավասար են:
Այս եռանկյուններում համապատասխան են՝ և \(M\), և \(L\)՝
\(K\) \(=\) °
\(N\) \(=\) °

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում