Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բուրգի ծավալը Բուրգի ծավալը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բուրգի ծավալի հաշվարկը, երբ տրված են հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի ծավալը
2. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը, երբ տրված են հիմքի անկյունագծերն ու բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի ծավալը
3. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել ճիշտ պնդումը
4. Բուրգի ծավալի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
5. Բուրգի նիստերի ու կողերի քանակական հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի նիստերի ու կողերի քանակը
6. Բուրգի բարձրության որոշումը, երբ տրված է ծավալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բուրգի բարձրությունը
7. n-բուրգի նիստերի քանակի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել n-անկյուն բուրգի նիստերի քանակը
8. Հավասարամեծ հիմքերով բուրգերի ծավալների հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարամեծ հիմքերով բուրգերի ծավալները
9. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր եռանկյուն բուրգի ծավալը
10. Կանոնավոր վեցանկյուն բուրգի ծավալի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր վեցանկյուն բուրգի ծավալը
11. Քառանկյուն բուրգի ծավալի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի ծավալը
12. Ուղղահայաց կողերով բուրգի ծավալի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ուղղահայաց կողերով բուրգի ծավալը
13. Քառանկյուն բուրգի հարթագծի որոշումը, երբ տրված է ծավալը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել քառանկյուն բուրգի հարթագիծը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:30:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բուրգի ծավալը» թեմայից 00:35:00 միջին 29Մ. Առաջադրանքներ բուրգի ծավալի վերաբերյալ