Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ուղղանկյունանիստի ծավալի բանաձևի ընտրությունը 1Մ.
2. Ուղղանկյունանիստի ծավալի որոշումը, երբ տրված են երեք կողերը 3Մ.
3. Պնդման ձևակերպումը 2Մ.
4. Լողավազանի ջրի քանակի հաշվարկը 3Մ.
5. Ուղղանկյունանիստին հավասարամեծ խորանարդի ծավալի հաշվարկը 3Մ.