Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4♦
                       \(E\)
 Trijst_vekt_izt1.png
\(D\)                                                                                          \(C\)
 
\(X\) կետը \(DE\) հատվածը բաժանում է DX:XE=3:2 հարաբերությամբ:
 
\(Y\) կետը \(EC\) հատվածը բաժանում է EY:YC=3:2 հարաբերությամբ:
 
XY վեկտորն արտահայտիր ED և EC վեկտորների միջոցով:
 
Տեղադրիր գործակիցները և դրանց նշանները:
 
XY=iiiEDiiiEC

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում