Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4♦
                       \(B\)
 Trijst_vekt_izt3.png
\(A\)                                                                                          \(F\)
 
\(X\) կետը \(FA\) հատվածը բաժանում է FX:XA=5:4 հարաբերությամբ:
 
\(Y\) կետը \(AB\) հատվածը բաժանում է AY:YB=5:4 հարաբերությամբ:
 
XY վեկտորն արտահայտիր AF և AB վեկտորների միջոցով:
 
Տեղադրիր գործակիցները և դրանց նշանները:
 
XY=iiiAFiiiAB

Առաջադրանքներ լուծելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել:

Արագ գրանցում