Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7♦
1. Կես բանաձևերի ընտրություն 1♦
2. Սինուսի մոդուլը 1♦
3. Կես անկյան բանաձևը (կոսինուս) 1♦
4. Կես անկյան կոսինուսի արժեքը 1♦
5. Կես անկյան կոտանգենսի որոշելը 1♦
6. Եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում 1♦
7. Կես անկյան բանաձևերի կիրառում 1♦