Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գծային հավասարման սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գծային հավասարման գործակիցների որոշելը

Բարդություն հեշտ

3
3. Իմանալով x-ը, գտնել y-ը

Բարդություն հեշտ

1
4. Իմանալով y-ը, գտնել x-ը

Բարդություն հեշտ

1
5. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

4
6. Կետի օրդինատի գտնելը

Բարդություն միջին

2
7. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում

Բարդություն հեշտ

1
8. Թվազույգի գտնելը

Բարդություն բարդ

3
9. Թվազույգի լուծում լինել կամ չլինելը

Բարդություն միջին

2
10. «a» գործակցի որոշելը

Բարդություն միջին

2
11. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն միջին

1
12. Տեքստային խնդրի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

4
13. Մի փոփոխականի արտահայտումը մյուսի միջոցով

Բարդություն միջին

3
14. Մարդու զանգվածը

Բարդություն հեշտ

1
15. Ֆունկցիայի արժեքների գումարը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ