Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ածանցավոր բառեր. ածանցում Ածանցավոր բառերի ճանաչումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գտնել այն բառը, որից ունք ածանցով բառ կկազմվի և կազմել այդ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ունք ածանցով բառի կազմում
2. Գտնել այն բառը, որում տրված ածանցը չկա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ածանցի տարբերակում
3. Ակ վերջածանցով բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում ածանցը միևնույն իմաստն ունի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ածանցային իմաստների տարբերակում
5. Դուրս գրել և՛ նախածանց, և՛ վերջածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ե՛վ նախածանց, և՛ վերջածանց ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
6. Դուրս գրել ածանց չունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում
7. Դուրս գրել մեկից ավելի ածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Մեկից ավելի ածանց ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
8. Եղ վերջածանցով բառերի կազմում. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
9. Ընտրել այն բառը, որի արմատից արտ նախածանցով կարող է բառ կազմվել 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Արտ նախածանցով նոր բառի կազմում
10. Ընտրել այն բառը, որի արմատից ույթ վերջածանցով կարող է բառ կազմվել 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ույթ վերջածանցով նոր բառի կազմում
11. Մեկից ավելի վերջածանց ունեցող բառի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Մեկ բառում մեկից ավելի վերջածանցների ճանաչում
12. Նշել 3 ածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Մեկ բառում 3 ածանցի հայտնաբերում
13. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բաղադրիչների տեսակների որոշում
14. Ածանցի տարբերակում արմատից կամ արմատի մասից 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Գտնել, թե որ ածանցը ունեցող բառ չկա տրված տարբերակներում
15. Բառակազմություն տրված ածանցով. ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Ընտրել այն շարքը, որի բոլոր բառերով տրված ածանցը բառ կկազմի
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում և՛ նախածանց կա, և՛ վերջածանց 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Միևնույն բառում և՛ նախածանցի, և՛ վերջածանցի հայտնաբերում
17. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում ածանց կա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Ածանցավոր բառերի ճանաչում
18. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերում մեկից ավելի ածանց կա 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Բառերում մեկից ավելի ածանցների հայտնաբերում
19. Դուրս գրել այն բառերի համարները, որոնց արմատներից մեկին կարող է միանալ ան նախածանցը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Ան նախածանցով բառերի կազմում
20. Նախածանցների և արմատների համապատասխանեցում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառերի համարների ճիշտ տեղադրում վանդակներում
21. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
22. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները. մեկից ավելի ածանց 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
23. Որոշել տրված բառերում ածանցի առկայությունը և տեսակը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
24. Վերջածանցների և արմատների համապատասխանեցում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառերի համարների ճիշտ տեղադրում վանդակներում
25. Պնդումներ տրված ածանցների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Նշել ճիշտ պնդումների համարները
26. Պնդումներ տրված ածանցներով բառ կազմելու վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Նշել ճիշտ պնդումների համարները
27. Պնդումներ ածանցների հնչյունափոխության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Նշել ճիշտ պնդումների համարները
28. Պնդումներ ածանցների տարբերակման վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Նշել ճիշտ պնդումների համարները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ածանցավոր բառեր, ածանցում 00:15:00 միջին 58Մ. Ածանցավոր բառեր, ածանցում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ածանցավոր բառեր, ածանցում 00:20:00 միջին 30Մ. Ածանցավոր բառեր, ածանցում
2. Ածանցավոր բառեր, ածանցում 00:25:00 միջին 61Մ. Ածանցավոր բառեր, ածանցում

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը