Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բարդ բառեր Բարդ բառերի նկարագիրը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել բարդ բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բարդ բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որը բարդ չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բարդ և ոչ բարդ բառերի ճանաչում
3. Գտնել ոչ բարդ բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ոչ բարդ բառի ճանաչում շարքում
4. Ընտել տրված կազմությանը համապատասխանող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված կազմությանը համապատասխանող բառի ընտրություն
5. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառի կազմության որոշում
6. Բարդ բառեր. պնդում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
7. Բացի արմատներից բառակազմական այլ մասնիկ ունեցող բարդ բառեր. պնդում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
8. Ոչ բարդ բառի տեսակի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ոչ բարդ բառի ճանաչում և կազմության որոշում
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել բարդ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բարդ բառի հայտնաբերում
10. Որոշել տրված բառերի արմատների՝ անկախ գործածություն ունենալը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառի արմատների գործածականության որոշում
11. Դուրս գրել բարդ բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բարդ բառերի ճանաչում շարքում
12. Տվյալ շարքում գտնել պարզ և բարդ բառերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պարզ և բարդ բառերի համարների նշում
13. Գտնել անհնչյունափոխ արմատներով բառը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Անհնչյունափոխ արմատներով բառի ընտրություն
14. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի արմատների գործածականության որոշում
15. Որոշել տրված բառերի առաջին արմատները՝ անհնչյունափոխ ձևով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Տրված բառի արմատների անհնչյունափոխ տեսքի որոշում
16. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը բարդ են 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Բարդ և ոչ բարդ բառերի ճանաչում
17. Դուրս գրել կրկնավոր բարդությունների համարները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Կրկնավոր բարդությունների ճանաչում շարքում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդ բառեր 00:15:00 միջին 32Մ. Բարդ բառեր

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բարդ բառեր 00:20:00 միջին 27Մ. Բարդ բառեր
2. Բարդ բառեր 00:25:00 միջին 33Մ. Բարդ բառեր

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը