Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

29Մ.
1. Գտնել այն բառը, որը բարդածանցավոր չէ 1Մ.
2. Գտնել բաղադրիչների սխալ բաժանումով բառը 3Մ.
3. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 3Մ.
4. Ընտրել բաղադրիչների ճիշտ բաժանումով բառը 3Մ.
5. Բարդածանցավոր բառեր. պնդում 4Մ.
6. Որոշել տրված բառերի բաղադրիչների քանակները 3Մ.
7. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 6Մ.
8. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 6Մ.