Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

27Մ.
1. Տվյալ շարքում գտնել ան նախածանց ունեցող բառերը 1Մ.
2. Գտնել այն բառը, որը նախածանցավոր չէ 1Մ.
3. Ընտրել նախածանց ունեցող բառը 3Մ.
4. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել նախածանց չունեցող բառը 4Մ.
5. Դուրս գրել նախածանց ունեցող բառերի համարները 3Մ.
6. Գտնել առանց նախածանցի բառը 5Մ.
7. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը նախածանցավոր են 5Մ.
8. Դուրս գրել ժխտական նախածանց ունեցող բառերի համարները 5Մ.