Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տվյալ շարքում գտնել ակ վերջածանց ունեցող բառերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել այն բառը, որը վերջածանցավոր չէ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել ոչ վերջածանցավոր բառ ունեցող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գտնել ան վերջածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
5. Գտնել վերջածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Գտնել այն բառը, որում 3 վերջածանց կա

Բարդություն հեշտ

1
7. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել վերջածանց չունեցող բառը

Բարդություն միջին

4
8. Մեկից ավելի վերջածանց ունեցող բառի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել եղ վերջածանց չունեցող բառը

Բարդություն միջին

4
10. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները

Բարդություն միջին

3
11. Դուրս գրել վերջածանց ունեցող բառերի համարները

Բարդություն միջին

3
12. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը

Բարդություն միջին

3
13. Վերջածանցավոր բառեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
14. Ընտրել վերջածանց ունեցող բառը

Բարդություն միջին

3
15. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել մյուսներից տարբեր վերջածանց ունեցող բառը

Բարդություն միջին

4
16. Արմատում կամ ածանցում հնչյունափոխության որոշում

Բարդություն միջին

3
17. Դուրս գրել միևնույն վերջածանց ունեցող տարբեր խոսքի մասերի համարները

Բարդություն բարդ

5
18. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը վերջածանցավոր են

Բարդություն բարդ

5
19. Վերջածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում

Բարդություն բարդ

5
20. Գտնել առանց վերջածանցի բառը

Բարդություն բարդ

5
21. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները

Բարդություն բարդ

6
22. Վերջածանց ունեցող բառի բառակազմական վերլուծություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վերջածանցներ

Բարդություն միջին

42

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը