Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վերջածանցավոր բառեր Վերջածանցավոր բառերի ճանաչումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տվյալ շարքում գտնել ակ վերջածանց ունեցող բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ակ վերջածանց ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
2. Գտնել այն բառը, որը վերջածանցավոր չէ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վերջածանցավոր բառերի ճանաչում
3. Գտնել ոչ վերջածանցավոր բառ ունեցող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ոչ վերջածանցավոր բառի ճանաչում շարքում
4. Գտնել ան վերջածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ան վերջածանց չունեցող բառի ճանաչում շարքում
5. Գտնել վերջածանց չունեցող բառ պարունակող շարքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վերջածանց չունեցող բառի ճանաչում շարքում
6. Գտնել այն բառը, որում 3 վերջածանց կա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. 3 վերջածանցի հայտնաբերում 1 բառում
7. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել վերջածանց չունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վերջածանց չունեցող բառի հայտնաբերում
8. Մեկից ավելի վերջածանց ունեցող բառի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Մեկ բառում մեկից ավելի վերջածանցների ճանաչում
9. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել եղ վերջածանց չունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Եղ վերջածանց չունեցող բառի հայտնաբերում
10. Որոշել փակագծերում առնված բաղադրիչների տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բաղադրիչների տեսակների որոշում
11. Դուրս գրել վերջածանց ունեցող բառերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վերջածանց ունեցող բառերի ճանաչում շարքում
12. Տրված բառի համար ընտրել ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բառում վերջածանցի առկայության որոշում
13. Վերջածանցավոր բառեր. պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ընտրել ճիշտ պնդումը
14. Ընտրել վերջածանց ունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Միևնույն հնչյունակապակցությամբ ավարտվող բառերից վերջածանց ունեցող բառի ընտրություն
15. Յուրաքանչյուր շարքում գտնել մյուսներից տարբեր վերջածանց ունեցող բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Մյուսներից տարբեր վերջածանց ունեցող բառի հայտնաբերում
16. Արմատում կամ ածանցում հնչյունափոխության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բաղադրիչների տեսակների որոշում
17. Դուրս գրել միևնույն վերջածանց ունեցող տարբեր խոսքի մասերի համարները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Միևնույն վերջածանցով տարբեր խոսքի մասերի ճանաչում շարքում
18. Գտնել այն շարքը, որի բոլոր բառերը վերջածանցավոր են 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վերջածանցավոր բառերի ճանաչում
19. Վերջածանց չունեցող բառերի ճանաչում շարքում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Միևնույն տառով կամ տառակապակցությամբ ավարտվող բառերից վերջածանց չունեցողների ընտրություն
20. Գտնել առանց վերջածանցի բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Առանց վերջածանցի բառ ունեցող շարքի և տվյալ բառի ընտրություն
21. Որոշել տրված բառերի զույգի կազմությունները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառի կազմության որոշում
22. Վերջածանց ունեցող բառի բառակազմական վերլուծություն 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Բառի բաղադրիչների ճանաչում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վերջածանցներ 00:15:00 միջին 42Մ. Վերջածանցներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վերջածանցներ 00:20:00 միջին 28Մ. Վերջածանցներ
2. Վերջածանցներ 00:25:00 միջին 36Մ. Վերջածանցներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը