Տեսություն

Ձայնավորների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը
Ժամանակակից հայերենում ուղղագրական և ուղղախոսական դժվարություն են ներկայացնում է, օ, ը ձայնավորների գրությունը և արտասանությունը:
 
  
Օ-Ո
Բառամիջում օ տառը գրվում է այն դեպքում, երբ առանձին արմատի սկզբնատառ է՝
Օրինակ
առօրյա, անօգուտ:
Ուստի ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել բառի բաղադրիչները: Բառասկզբում գրվում է ո, բայց կարդացվում է օ միայն ով բառում:
Բառամիջում առանձին բառի սկզբնատառ ո-ն բաղաձայնից հետո կարդացվում է օ, ձայնավորից հետո՝ վօ՝
Օրինակ
արջաո(վօ)րս, բայց՝ անո(օ)րսալի:
Բառասկզբում վո է գրվում օտար լեզուներից փոխառնված բառերում՝
Օրինակ
վոլտ, վոլեյբոլ, վոլֆրամ, վոկալ, Վոլոդյա, Վոլգա, Վորոնեժ, Վոզնեսենսկի, Վորոշիլով և այլն:
 
Հին փոխառությունները գրվում են ո-ով՝
Օրինակ
Որմիզդ, Ոդիսևս և այլն: