Տեսություն

Վ-Ֆ
Հետևյալ բառերում լսվող ֆ հնչյունը գրվում է վ տառով՝ ավտո, հարավ, նավթ:
  
Մնացած բոլոր դեպքերում այս հնչյունների գրությունն ու արտասանությունը համընկնում են:
 
Ուշադրություն
Հիշի՛ր Աղվանք,Աֆղանստան բառերի գրությունը: