Տեսություն

Ժ-Շ
Ժ, շ բաղաձայնների գրությունը կարող է դժվարություններ առաջացնել հետևյալ բառերում՝ դժխեմ, դշխո, հուժկու, օժտել:
  
Ուշադրություն
Հիշի՛ր՝ բառասկզբի դ-ից հետո ոչ թե ժ, այլ շ է գրվում միայն դշխո արմատում: