Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վանկ. ընտրել երկվանկ բառը

Բարդություն հեշտ

1
2. Վանկ. ընտրել գաղտնավանկ չունեցող բառը

Բարդություն հեշտ

1
3. Վանկ. ընտրել փակ վանկ ունեցող բառը

Բարդություն հեշտ

2
4. Վանկ. ընտրել միայն 1 ձայնավորից բաղկացած վանկ ունեցող բառը

Բարդություն հեշտ

1
5. Վանկ. բաց վանկ ունեցող բառերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Վանկ. միևնույն քանակով վանկեր ունեցող բառաշարքի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
7. Վանկ. եռավանկ բառերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
8. Վանկ. ոչ երկվանկ բառի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
9. Վանկ. գաղտնավանկով բառերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
10. Վանկատել տվյալ բառերը

Բարդություն միջին

3
11. Գաղտնավանկ. տեղադրել գաղտնավանկի ը-երը

Բարդություն միջին

3
12. Վանկ. պնդում

Բարդություն միջին

4
13. Բաց և փակ վանկեր. պնդում

Բարդություն միջին

4
14. Գաղտնավանկ. պնդում

Բարդություն միջին

4
15. Վանկ. որոշել բառերի վանկերի քանակը

Բարդություն միջին

3
16. Վանկ. բառերի համարները գրել համապատասխան վանդակներում

Բարդություն միջին

3
17. Վանկ. գտնել վանկատման սխալը

Բարդություն բարդ

5
18. Գաղտնավանկ. գտնել գաղտնավանկի տեղադրմանման սխալը

Բարդություն բարդ

5
19. Բառի վանկատում. ճիշտ և սխալ

Բարդություն բարդ

5
20. Գաղտնավանկ. բառերի համարները գրել համապատասխան վանդակներում

Բարդություն բարդ

5
21. Վանկ. համապատասխան քանակով վանկեր ունեցող բառի ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
22. Վանկ. որոշել բառերի բաց և փակ վանկերի քանակները

Բարդություն բարդ

6
23. Վանկ. գտնել շարքին չհամապատասխանող բառը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Վարժանք. Վանկ

Բարդություն միջին

14

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը