Տեսություն

Չափման միավորներ
Առօրյա կյանքում անհրաժեշտ է լինում չափումներ կատարել՝ չափել քաղաքների հեռավորությունը, մարմնի զանգվածը, ժամանակը, շարժման արագությունը:
 
Որպես երկարության չափման միավոր հաճախ օգտագործում են միլիմետրը, սանտիմետրը, դեցիմետրը, մետրը, կիլոմետրը:
Որպես զանգվածի չափման միավոր հաճախ օգտագործում են գրամը, կիլոգրամը, ցենտները, տոննան:
Որպես ժամանակի չափման միավոր հաճախ օգտագործում են վայրկյանը, րոպեն, ժամը, օրը, տարին:
Արագության չափման համար ամենագործածականը կիլոմետր-ժամն  է և  մետր-վայրկյանն  է
Հատվածի չափում
Հատվածի չափման համար, որպես չափման գործիք, ամենահաճախ օգտագործում են քանոն  (լինում են շատ տարբեր քանոններ՝ ինչպես շատ մանր չափումների, այնպես էլ խոշորների համար):
Lineals.jpg
Շատ հաճախ օգտագործվող չափման միավորներ՝ \(1 կմ\), \(1 մ\), \(1 դմ\), \(1 սմ\), \(1 մմ\):
1կմ=1000մ1 մ  =10դմ1դմ=10սմ1սմ=10մմ
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: