Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գրաֆիկի կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
2. Գրաֆիկի տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ամենամեծ/ամենափոքր աբսցիսը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը

Բարդություն հեշտ

1
5. Տրված կոորդինատներով կետը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կետի աբսցիսը/օրդինատը

Բարդություն հեշտ

1
7. Եկամուտի գրաֆիկը (մեծ թվեր)

Բարդություն միջին

4
8. Կետի օրդինատը

Բարդություն միջին

3
9. Կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
10. Օդի ջերմաստիճանը ամսվա օրերին

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ