Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Неопределённые местоимения

Բարդություն հեշտ

12
2. Разряды местоимений

Բարդություն միջին

37

Ուսումնական ձեռնարկներ