Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. О-Е на конце наречий

Բարդություն հեշտ

1.5
2. Слитное написание наречий

Բարդություն հեշտ

1.5
3. А-О на конце наречий

Բարդություն հեշտ

3
4. НЕ с наречиями

Բարդություն հեշտ

4
5. Н и НН в наречиях

Բարդություն միջին

4
6. Дефис в наречиях

Բարդություն միջին

4
7. НЕ с различными частями речи

Բարդություն միջին

6
8. Существительное или наречие?

Բարդություն միջին

6
9. Мягкий знак на конце слова

Բարդություն միջին

9
10. Слитное написание наречий

Բարդություն միջին

9
11. Слитно, раздельно или через дефис

Բարդություն միջին

6
12. Работа со словарной статьёй

Բարդություն բարդ

8
13. Слитно или раздельно

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ