Արամե Թոսունյան

ՈՒսումնական հաստատություն

6Ե դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

790

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3591

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
կատարված է ավելի քան 25%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 9 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%