Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կոսինուսների թեորեմը Կոսինուսների թեորեմը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կոսինուսների թեորեմը, տրված են երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կոսինուսների թեորեմը, տրված են երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը
2. Թեորեմի ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ձևակերպել կոսինուսների թեորեմը
3. Կոսինուսների թեորեմը, անկյան կոսինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսը
4. Բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը
5. Անկյան կոսինուսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսը
6. Եռանկյան անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հաշվիչի օգնությամբ պետք է գտնել եռանկյան անկյունը
7. Զուգահեռագծի անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել զուգահեռագծի անկյունագծերը
8. Համազոր ուժը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել համազոր ուժի մոդուլը
9. Ուժերի մոդուլները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել երկու ուժերի մոդուլները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոսինուսների թեորեմը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 11Մ. Առաջադրանքներ կոսինուսների թեորեմի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոսինուսների թեորեմը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կոսինուսների թեորեմի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոսինուսների թեորեմը» թեմայից 00:30:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ կոսինուսների թեորեմի վերաբերյալ