Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի շառավղի միջև կապը Եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի շառավղի միջև կապը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բանաձևի կիրառությունը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Տրված բանաձևի կիրառությունը
2. Եռանկյան կողմերի արտադրյալը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան կողմերի արտադրյալը
3. Տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
4. Ճիշտ բանաձևերի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
5. Արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը
6. Քառակուսու արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Քառակուսու արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը
7. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը
8. Հավասարակողմ եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարակողմ եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի հարաբերությունը
9. Զուգահեռագծի երեք գագաթներով անցնող շրջանագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի երեք գագաթներով անցնող շրջանագծի շառավիղը
10. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավղի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 11Մ. Առաջադրանքներ արտագծյալ շրջանագծի շառավղի բանաձևի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը որոշող բանաձևի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը» թեմայից 00:30:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ արտագծյալ շրջանագծի շառավղի բանաձևի վերաբերյալ