Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հերոնի բանաձևը Հերոնի բանաձևը, կիրառություններ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանկյունների մակերեսների հաշվման բանաձևերը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները
2. Հերոնի բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հերոնի բանաձևի տեսքը, կիսապարագծի հաշվումը
3. Եռանկյան մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հերոնի բանաձևով պետք է հաշվել եռանկյան մակերեսը
4. Եռանկյան բարձրության հաշվարկը Հերոնի բանաձևի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Եռանկյան բարձրության հաշվարկը Հերոնի բանաձևի օգնությամբ
5. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հերոնի բանաձևով պետք է հաշվել զուգահեռագծի մակերեսը
6. Եռանկյան ամենամեծ բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Եռանկյան բարձրության հաշվարկը Հերոնի բանաձևի օգնությամբ
7. Եռանկյան բարձրության որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել եռանկյան բարձրությունը
8. Շեղանկյան մակերեսի հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հերոնի բանաձևի օգնությամբ պետք է հաշվել շեղանկյան մակերեսը
9. Վեցանկյան մակերեսի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հերոնի բանաձևի օգնությամբ պետք է հաշվել վեցանկյան մակերեսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հերոնի բանաձևը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ Հերոնի բանաձևի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հերոնի բանաձևը» թեմայից 00:25:00 միջին 7Մ. Առաջադրանքներ Հերոնի բանաձևի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Հերոնի բանաձևը» թեմայից 00:30:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ Հերոնի բանաձևի վերաբերյալ