Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոտավոր արժեքը պակասորդով

Բարդություն հեշտ

1
2. Մոտավոր հաշվարկ հավելուրդով

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալի կամ քանորդի նշանը

Բարդություն հեշտ

1
4. Մոտարկման եղանակը

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

1
6. Մոտավոր արժեքների տիրույթը

Բարդություն միջին

2
7. Իռացիոնալ թվերի գումարը

Բարդություն միջին

2
8. Իռացիոնալ թվերի գումարն ու արտադրյալը

Բարդություն միջին

2
9. Մոտավոր հաշվարկի սխալանքը

Բարդություն միջին

2
10. Արտահայտության նշանը

Բարդություն բարդ

2
11. Արտադրյալի նշանը

Բարդություն բարդ

3
12. Թվաբանական գործողություններ երկու ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի հետ

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ