Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվային հաջորդականություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Հաջորդականության բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հաջորդականության բառային նկարագիր

Բարդություն հեշտ

0.5
4. Հաջորդականության անդամները

Բարդություն հեշտ

1.5
5. Տրվածի հաջորդ և նախորդ անդամները

Բարդություն միջին

3
6. Ռեկուրենտ բանաձև

Բարդություն միջին

2
7. Հաջորդականության առաջին երեք անդամները

Բարդություն միջին

3
8. Հաջորդականության անդամի համարը

Բարդություն բարդ

7
9. Ռեկուրենտ բանաձևի միջոցով գտնել անալիտիկ բանաձևը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ