Տեսություն

М_II_01_t№1(1).jpg
 
Ամբողջ մանդարինն ունի \(9\) բաժին: 
 
М_II_01_t№1(3).jpg Յուրաքանչյուր բաժին մանդարինի փոքր մասն է և կազմում է մանդարինի 19-ը: 
Բաժինը ամբողջի մեկ մասն է՝  ամբողջը բաժանված է մի քանի հավասար մասերի և վերցված է մեկը:
Որոշ բաժիններ ունեն իրենց անվանումները՝
12՝ կես (մեկ երկրորդ), 14 քառորդ (մեկ չորրորդ): Կես խնձոր, քառորդ ժամ:
 
Դիտարկենք մի քանի կարևոր բաժիններ:
 
Սանտիմետրի մեկ տասներորդը՝ 110 սմ=1 մմ, քանի որ \(1 սմ = 10 մմ\)
 
Դեցիմետրի մեկ տասներորդը՝ 110դմ=1 սմ, քանի որ \(1 դմ = 10 սմ\)
 
Մետրի մեկ հարյուրերորդը՝ 1100մ=1սմ, քանի որ \(1 մ = 100 սմ\)
 
Կիլոմետրի մեկ հազարերորդը՝ 11000սմ=1 մ, քանի որ \(1 սմ = 1000 մ\)
 
Կիլոգրամի մեկ հազարերորդը՝ 11000կգ=1գ, քանի որ  \(1 կգ = 1000 գ\)
 
Ժամի մեկ վաթսուներորդը՝ 160ժ=1րոպե, քանի որ \(1 ժ = 60 րոպե\)
 
Տարվա մեկ տասներկուերորդը՝ 112տարի=1ամիս, քանի որ  \(1 տարի = 12 ամիս\)
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: