Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
28
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
359 / 488
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
36 / 54
-2
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 10
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 1
Ակտիվ դասարաններ
2 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.