Ամսաթիվ Ուսուցողական ծրագիր Թեմա
Ամսաթիվ Ուսուցողական ծրագիր Աստղագիտություն, 9-րդ դասարան Թեմա