«ԹՈՓ» բաժինը թարմացվել է
Շտապիր կատարել առաջադրանքներ և հավաքել միավորներ: Արդեն սեպտեմբերին դարձիր լավագույնը դասարանում: «Իմ+»-ը կապահովի քո հաղթանակը:

Մայրենի, 4-րդ դասարան
Աստղագիտություն, 9-րդ դասարան

Վիճակագրություն

Առաջադրանքներ և թեստեր
19 409
Ակտիվ ուսումնական հաստատություններ
1 664
Վաստակած միավորներ
40 806 066