Որոշիր այն յոթանիշ թիվը, որը հինգերորդ կարգում ունի \(5\) կարգային միավոր, երրորդ կարգում՝ \(8\) կարգային միավոր, իսկ մնացած բոլոր թվանշանները \(2\)-ներ են:
 
Պատասխան՝