Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կարգում գրված թվանշանը

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվանշանի կարգը

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվանշանի կարգի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Կարգում գրված թիվը, վեցանիշ թիվ

Բարդություն հեշտ

2
5. Թվի կարգի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդում թվի գրառման վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Կարգում գրված թվերը

Բարդություն միջին

4
8. Յոթանիշ թիվ

Բարդություն միջին

3
9. Թվանշանների մի մասը համընկնում են կարգի հետ

Բարդություն միջին

1
10. Ամենամեծ/ամենափոքր թվեր

Բարդություն միջին

3
11. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

3
12. Պայմանին բավարարող թվի որոշելը

Բարդություն միջին

4
13. Շարունակում տրված օրինաչափությամբ

Բարդություն միջին

3
14. Նկարին համապատասխանող թիվը

Բարդություն բարդ

5
15. Անհայտ ութանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

5
16. Եռանիշ թվեր

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար