Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Կարգում գրված թվանշանը 1Մ.
2. Կարգում գրված թվերը 4Մ.
3. Յոթանիշ թիվ 3Մ.
4. Թվանշանների մի մասը համընկնում են կարգի հետ 1Մ.
5. Թվանշանի կարգը 1Մ.