1. Թվերի գրառումը

  1. Կարգային միավոր

  2. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

 2. Գործողությունների կատարում

  1. Գործողությունների կատարման կարգը

  2. Տարբեր կարգի գործողություններ

  3. Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

 3. Թվաբանական գործողությունների հատկությունները

  1. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

  2. Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

  3. Գումարման զուգորդական հատկությունը

  4. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

  5. Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառում

  6. Բազմապատկման հատկությունների համատեղ կիրառում

  7. Գումարման ստուգումը հանումով

  8. Հանման ստուգումը գումարումով

  9. Թվերի համեմատում

 4. Բազմանիշ թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը

  1. Բազմանիշ թվի բազմապատկումը եռանիշ թվով

  2. Բաժանում երկնիշ թվի վրա

  3. Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով

  4. Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

  5. Բաժանում եռանիշ թվի

 5. Անհայտ մեծությունների որոշումը

  1. Անհայտ արտադրիչի գտնելը

  2. Անհայտ բաժանելիի գտնելը

  3. Անհայտ բաժանարարի գտնելը

 6. Տեքստային խնդիրներ

  1. Տրված թվով կամ անգամ մեծացում կամ փոքրացում

  2. Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ

 7. Մնացորդով բաժանում

  1. Մնացորդով բաժանում

  2. Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի

  3. Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

 8. Բաժանելիության հայտանիշներ

  1. Բազմապատիկ և բաժանարար

  2. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

  3. 5-ի բաժանելիության հայտանիշը

  4. Զույգ և կենտ թվեր

  5. 2-ի բաժանելիության հայտանիշը

 9. Չափման միավորներ

  1. Շարժման խնդիրներ

  2. Երկարության չափման միավորները

  3. Ժամանակի չափման միավորները

  4. Օր, շաբաթ, տարի

  5. Տարեթիվ, դար

 10. Կոտորակներ

  1. Մաս և ամբողջ

  2. Թվի մասը գտնելը

  3. Թվի գտնելը տրված մասով

  4. Մասերի համեմատումը

  5. Կոտորակ

  6. Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը

  7. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը

  8. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ