Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մարդատար և բեռնատար

Բարդություն հեշտ

1
2. Հեծանվորդն ու հետիոտնը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև

Բարդություն հեշտ

2
4. Դպրոցից ճամբար հեռավորությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Շարժում նույն ուղղությամբ

Բարդություն հեշտ

2
6. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու հեծանվորդ

Բարդություն հեշտ

2
7. Երկու կայարան

Բարդություն միջին

3
8. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու մեքենաներ

Բարդություն միջին

3
9. Երկու ավտոբուս

Բարդություն միջին

3
10. Երրորդ օրը անցած ճանապարհը

Բարդություն միջին

4
11. Հետիոտն, հեծանվորդ, մեքենա

Բարդություն միջին

4
12. Ճիշտ գործողությունը

Բարդություն միջին

4
13. Երկու կայարաններ

Բարդություն բարդ

5
14. Հեռավորությունը երկու հետիոտների միջև

Բարդություն բարդ

6
15. Մեքենայի անցած ճանապարhահատվածները

Բարդություն բարդ

6
16. Երեք տրանսպորտային միջոց

Բարդություն բարդ

6
17. Երկու աշակերտ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար