Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ:
 
Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին հեծանվորդն անցել էր m մետր, իսկ երկրորդը՝ \(265\) մետրով ավելի:
 
Քանի՞ մետր էր այդ պահին հեռավորությունը նրանց միջև:
 
вел2.jpeg
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: