Երկու գնացք շարժվեցին \(B\) կայարանից: Առաջինը անցավ 61 կմ և հասավ \(G\) կայարան: Երկրորդը անցավ առաջինից 26 անգամ շատ ճանապարհ և հասավ \(T\) կայարան:
 
75133768.jpg
 
Գտիր հեռավորությունը \(B\) և \(T\) կայարանների միջև:
 
Պատասխան՝ BT=i կմ: