Գնացքը երկու կայարանների միջև հեռավորությունը անցավ երեք օրում:
 
Առաջին օրը նա անցավ 330 կմ, երկրորդ օրը՝ 152 կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցածից 80 կմ-ով ավելի: 
 
Քանի՞ կմ է երկու կայարանների միջև հեռավորությունը:  
 
поезд1.JPG
 
Պատասխան՝  կմ: