Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հետիոտն:
 
Որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 513 մ, որը երկրորդի անցածից 129 մ-ով պակաս էր:
 
Որքա՞ն էր այդ պահին հեռավորությունը երկու հետիոտների միջև:
 
хот1.jpg  
 
Պատասխան՝  մ: