Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա:
 
Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին մեքենան անցել էր \(d\) կմ, իսկ երկրորդը՝ \(f\) կմ-ով ավելի:
 
Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարել որպեսզի գտնել հեռավորությունը երկու մեքենաների միջև:
 
маш8.jpg  маш9.jpg
 
Պատասխան՝ հեռավորությունը երկու մեքենաների միջև գտնելու համար պետք է