Հետիոտնը, հեծանվորդը և մարդատար մեքենան անցան որոշակի ճանապարհներ:
 
Հեծանվորդն անցավ 10 կմ,
 
հետիոտնը` հեծանվորդից 5 անգամ քիչ,
 
մեքենան՝ հետիոտնից 219 կմ-ով շատ:
 
Քանի՞ կմ անցան հետիոտնը և մեքենան:
 
 
Պատասխան՝
 
հետիոտնը անցավ  կմ,
 
մեքենան անցավ  կմ: