Ավտոբուսը առաջին օրը անցավ 257 կմ, երկրորդ օրը՝ 145 կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցածից 50 կմ-ով ավելի: 
 
Քանի՞ կմ նա անցավ երրորդ օրը:
 
ik.JPG
 
Պատասխան՝  կմ: