Արմենը վերադառնում էր դպրոցից տուն: Նույն շենքում ապրող Լիլիթը տնից գնում էր դպրոց: Որոշ ժամանակ անց Արմենը անցել էր 422 մ, իսկ Լիլիթը՝ 281 մ:
 
Որքա՞ն է այդ պահին երեխաների միջև եղած հեռավորությունը, եթե դպրոցից տուն հեռավորությունը 768 մ է:
 
Պատասխան՝  մետրից: