Բարդության աստիճանը
00:18:00
1. Հեծանվորդն ու հետիոտնը 1Մ.
2. Շարժում նույն ուղղությամբ 2Մ.
3. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու հեծանվորդ 2Մ.
4. Երկու ավտոբուս 3Մ.
5. Երրորդ օրը անցած ճանապարհը 4Մ.
6. Մարդատար և բեռնատար 1Մ.