Բարդության աստիճանը
00:18:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Մարդատար և բեռնատար 1Մ.
2. Հեծանվորդն ու հետիոտնը 1Մ.
3. Շարժում նույն ուղղությամբ 2Մ.
4. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու հեծանվորդ 2Մ.
5. Երկու ավտոբուս 3Մ.
6. Երրորդ օրը անցած ճանապարհը 4Մ.