Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մարդատար և բեռնատար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել մարդատարի անցած ճանապարհը
2. Հեծանվորդն ու հետիոտնը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել ծախսած ժամանակը
3. Հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև:
4. Դպրոցից ճամբար հեռավորությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել դպրոցից ճամբար հեռավորությունը
5. Շարժում նույն ուղղությամբ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել հեծանվորդի անցած ճանապարհը
6. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու հեծանվորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը
7. Երկու կայարան 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու կայարանների միջև
8. Ճիշտ արտահայտության ընտրություն, երկու մեքենաներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը
9. Երկու ավտոբուս 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երկրորդ ավտոբուսի անցած ճանապարհը
10. Երրորդ օրը անցած ճանապարհը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել երրորդ օրը անցած ճանապարհը
11. Հետիոտն, հեծանվորդ, մեքենա 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անցած ճանապարհները
12. Ճիշտ գործողությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ գործողությունը:
13. Երկու կայարաններ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու կայարանների միջև
14. Հեռավորությունը երկու հետիոտների միջև 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու հետիոտների միջև
15. Մեքենայի անցած ճանապարhահատվածները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել մեքենայի անցած ճանապարհը երրորդ օրվա ընթացքում
16. Երեք տրանսպորտային միջոց 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել անցած ճանապարհները
17. Երկու աշակերտ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել հեռավորությունը երկու աշակերտների միջև

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ» թեմայից 00:18:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ» թեմայից 00:20:00 միջին 26Մ. Առաջադրանքներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ» թեմայից 00:30:00 միջին 34Մ. Առաջադրանքներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ