Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմապատկման հատկությունների ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3.2
2. Բազմապատկման հատկությունները, երեք արտադրիչ

Բարդություն հեշտ

2
3. Առաջին և երրորդ արտադրիչները

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվերն ու նշանները

Բարդություն հեշտ

2
5. Արտադրիչների տեղափոխություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդում բազմապատկման հատկությունների մասին

Բարդություն հեշտ

2
7. Հարևան արտադրիչների տեղափոխությունը

Բարդություն միջին

4
8. Գործողությունների կատարում, բազմապատկում

Բարդություն միջին

3
9. Երկու արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
10. Արտադրիչների տեղերի փոխելը և հաշվելը

Բարդություն միջին

3
11. Արտադրիչներից մեկը 1 է

Բարդություն բարդ

6
12. Հինգ թվի արտադրյալ

Բարդություն բարդ

6
13. Վեց թվերի արտադրյալ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ