Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16.2Մ.
1. Բազմապատկման հատկությունների ձևակերպումը 3.2Մ.
2. Բազմապատկման հատկությունները, երեք արտադրիչ 2Մ.
3. Արտադրիչների տեղափոխություն 2Մ.
4. Պնդում բազմապատկման հատկությունների մասին 2Մ.
5. Երկու արտադրյալ 4Մ.
6. Արտադրիչների տեղերի փոխելը և հաշվելը 3Մ.