Ընտրիր այն հավասարություն(ներ)ը, որում (որոնցում) տեղերով փոխված են հարևան արտադրիչները: