Նշիր բազմապատկման գործողության մասին ճիշտ պնդումը: