Կատարիր բազմապատկումները:
 
18 \(·\)52 \(· 1 =\) \(· 1 =\)
 
\(1 ·\)52 \(·\) 18\(= 1·\) \(=\)
 
Համեմատիր ստացված թվերը: